ImmoVest
ImmoVest

ImmoVest

ImmoVest - znehybnenie ramena a lakťa k telu  - Kód ZP: J79197
2441 02
 
 
Charakteristika
 • Znehybnenie ramena a lakťa k telu pomocou trojsmerných upínacích pásov
 • Vesta z rozsiahlým pokrytím tela pre dokonalejšiu ochranu pri dennom používaní
 • Zvýšené pohodlie vďaka priedušnej tkanine, ramenným podložkám a anatomickému tvaru
 • Jednoduché nasadenie pomocou systému očíslovaných farebných značiek
 
Indikácie
 • Nekomplikované úrazy ramena:
  • predné vykĺbenie ramena
  • neposunutá a nekĺbová zlomenina lopatky
  • nekomplikované akromioklavikulárne vykĺbenie
 • Znehybnenie lakťa po vykĺbení
 • Zlomeniny veľkého tuberkulu, humerálnej hlavy, malého tuberkulu (nechirurgické indikácie)
 • Znehybnenie po chirurgickom napravení instability
 • Pretrhnutie rotátorovej manžety v akútnej fáze
 • Akútna skapulohumerálna artritída
 • Paralýza brachiálneho plexu
 • Reedukácia skapulohumerálneho kĺbu
 • Analgetické znehybnenia ramena po zápalovom procese (akútny reumatizmus, reumatoidná polyartritída)

 

Kontraindikácie:

 • Komplikované úrazy ramena: posunutá zlomenina, otvorená zlomenina, zlomenina s poranením nervov alebo ciev, bolestivé natrhnutie šliach

 

Upozornenie

 • Dodržujte rady odborníka, ktorý pomôcku predpísal alebo vydal
 • Poraďte sa s ním v prípade pocitu nepohodlia alebo bolestí
 • Pri používaní tejto pomôcky ako aj pri akejkoľvek inej kompresívnej pomôcke, sa môžu u niektorých osôb prejaviť kožné reakcie (začervenanie pokožky). V takomto prípade jepotrebná zmena kompresie alebo vyzliecť ortézu z končatiny a poradiť sa so zdravotníckym odborníkom.
 • Vždy používajte správnu veľkosť zodpovedajúcu vašej morfológii
 • Nepoužívajte na iné indikácie, ako sú uvedené vyššie
 • Výrobok neumiestňujte priamo na poranenú pokožku
 • Skladujte pri izbovej teplote, podľa možnosti v pôvodnom balení
 • Z hygienických dôvodov a z dôvodov účinnosti nepoužívajte výrobok pre ďalšieho pacienta

 

Pokyny k údržbe

 • Pozrite etiketu na výrobku
 • Nepoužívajte žiadne čistiace, zmäkčovacie prostriedky alebo agresívne prípravky (chlórované prípravky)
 • Prebytočnú vodu vytlačte
 • Sušte mimo tepelného zdroja

 

Technické parametre

 • Farba čierna
 • 2 veľkosti

 

Pokyny k predpisovaniu

Pomôcku môže predpisovať CHI, OPR, ORT, RHB, TRA

CHARAKTERISTIKY