Mantovani posteľ
Mantovani posteľ
Mantovani posteľ

Mantovani posteľ W2006 - Kód ZP: L69844

Posteľ je určená pre dospelých pacientov a deti nad 12 rokov s fyzickými problémami alebo s telesným postihnutím. Táto posteľ zabezpečujúca starostlivosť o zdravie je vhodná pre pacientov pripútaných na lôžko v ich vlastnej domácnosti ako aj pre bežnú potrebu v opatrovateľských domoch. Nie je vhodná do nemocníc. Postele THUASNE boli vyvinuté pre väčšiu samostatnosť pacienta.

 • Posteľ je dodávaná v dvoch kartónových krabiciach
 • Motory na nastavovanie výšky sú umiestnené na čelách postelí a sú viditeľné
 • 3 elektrické funkcie: nastavenie výšky, zdvíhanie záhlavia a trupu, zdvíhanie nôh
 • Postele sú veľmi pevné, možno ich rozložiť na 4 časti
 • Dajú sa rýchlo zmontovať bez použitia náradia
 • Zdvihák na nohy sa dá nastaviť elektrickým ovládaním. Uhol sklonu druhej časti sa nastavuje ručne, aby sa docielilo ohnutie v kolenách.
 • Z bezpečnostných dôvodov sú motory chránené proti vode, káble sú pripevnené k rámu postele a hlavný kábel je zosilnený, aby sa predišlo náhodnému prerezaniu. 
 • Dostupné s drevenými zábranami Milano alebo kovovými zábranami Paris

Drevené zábrany Milano

 • Pre dokonalé splynutie s domácim prostredím
 • Vertikálny posuv
 • Rýchle nasadenie bez použitia náradia

Kovové sklápacie zábrany Paris

 • Dajú sa sklopiť jedným pohybom
 • Blokovací systém na konci postele je len ťažko dostupný pre pacienta, čo zaručuje vyššiu bezpečnosť

Postele THUASNE, kovové zábrany Paris a drevené zábrany Milano vyhovujú:

Európskej norme NF EN 60601-2-52: 2010 a norme NF EN 1970: 2000 a jej dodatku NF EN 1970/A1: 2005*

* Ak sa postele Mantovani používajú so zábranami, nie sú vhodné pre pacientov nižších ako 146 cm. Zábrany G3 sú kompatibilné s posteľami THUASNE G2
a G3 (generáciami).

 

Technické parametre

Celková dĺžka postele: 214 cm

Celková šírka postele: 105 cm

Výška záhlavia od roštu postele: 42 cm

Najvyššia/najnižšia poloha s 100 mm kolesami: 40/80 cm

Dĺžka základne postele: 200 cm

Šírka základne postele: 94 cm

Vzdialenosť od podlahy: 35 cm

Maximálna záťaž (užívateľ, matrac a príslušenstvo): 170 kg

Min - Max výška matraca s bočnými zábranami Paris: 12 / 19 cm

Min - Max výška matraca s bočnými zábranami Milano: 12 / 18 cm

Hmotnosť najťažšej časti: 20 kg

Maximálna hmotnosť užívateľa: 135 kg

 

Pokyny k použžitiu

Použitie postele predpokladá vždy znalosť návodu na použitie.

 

Pokyny k údržže

Posteľ sa čistí výlučne ručne. Používajte slabý saponátový roztok. Aj keď sú elektrické časti odolné voči vode,  utierajte ich len vlhkou handrou.

Používanie nasledovných čistiacich prostriedkov je zakázané:

Produkty s brúsnym účinkom

Rozpúšťadlá

Benzín

Silné pracie prášky

Lúhy

Chlórované produkty a iné bieliace prostriedky

 

Pokyny k predpisovaniu

Pomôcku môže predpisovať ZP, RHB

 

CHARAKTERISTIKY