Merné listy

20/12/2018

Pre výrobu individuálne vyrobenej zdravotníckej pomôcky je dôležité správne nameranie a zapísanie mier pacienta do merných listov.

VENOFLEX
Podkolienky, stehenné pančuchy a pančuchové nohavice: Merný list

LYMFOLÓGIA
Horná končatina: Merný list
Dolná končatina: Merný list

MOBIDERM
Horná končatina: Merný list
Dolná končatina: Merný list

CICATREX
Ruka: Merný list
Horná končatina: Merný list
Hlava: Merný list
Trup: Merný list
Noha: Merný list
Dolná končatina: Merný list
Bezšvové rukavice: Merný list

LYMPHATREX
Ruka: Merný list
Horná končatina: Merný list
Dolná končatina: Merný list
Noha: Merný list
Bezšvové rukavice: Merný list