Stojan na kolečkách
Stojan na kolečkách
Stojan na kolečkách

Stojan na kolečkách W0305

  • Nepostrádateľný pre  infúzie

 

Technické parametre

Maximálna nosná hmotnosť na háčik: 4 kg

Maximálna nosná hmotnosť: 16 kg

Maximálna výška: 2,40 m

Priestor na podlahe - priemer: 54 cm   

 

Pokyny k použžitiu

Pred použitím si pozorne prečítajte návod. Ak máte otázky ohľadne používania, obráťte sa na dodávateľa. Neprekračujte najvyššie zaťaženie udané výrobcom (7 kg). Pred použitím skontrolujte, či je stojan stabilný a či sú všetky skrutky pevne dotiahnuté. Nastavená výška nesmie presiahnuť označenie čiernou zarážkou, inak stojan nebude stabilný.

 

Pokyny k údržžbe

Pravidelne čistite stojan neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami a utrite mäkkou handrou. Pri používaní viacerými osobami ( v ústavoch alebo opatrovateľských zariadeniach) dezinfikujte stojan obvyklým spôsobom.

CHARAKTERISTIKY