Vodná sedačka
Vodná sedačka

Vodná sedačka

Vodná sedačka W0465 – Kód ZP: L65378

  • Voda, ktorá sa pod váhou tela premiestňuje, umožňuje vhodné rozloženie tlaku
  • Napĺňacia súprava je pribalená

Technické parametre

  • Hmotnosť sedačky s výplňou: 9 kg
  • Rozmer sedačky (D x H): 43 x 48 cm
  • Maximálna hmotnosť užívateľa: 100 kg

Pokyny k použitiu

Najdôležitejším opatrením pri prevencii vzniku dekubitov pri dlhodobom sedení je pravidelné nadvihnutie sa, aby sa odľahčili cievy, ktoré sú stláčané výbežkami kostí a aby bolo tkanivo dobre prekrvené. Otvorte uzáver napĺňacieho ventilu a naplňte sedačku vodou na úroveň medzi značkami minimálnej a maximálnej hladiny, ktoré sú uvedené na sedačke. Uzatvorte ventil a položte sedačku ventilom hore.

Pokyny k údržbe

Z hygienických dôvodov je sedačka určená len jednej a tej istej osobe. Povrch sedačky možno čistiť mydlovou vodou s dezinfekčným prostriedkom, napr. formaldehyd, glutaraldehyd, izopropanol, etanol a p. alebo bežnými povrchovými dezinfekčnými prostriedkami.

Pokyny k predpisovaniu

Pomôcku môže predpisovať ZP, RHB, OPR

CHARAKTERISTIKY