Hrudná chrbtica

Hrudná chrbtica je najdlhšia časť chrbtice a vzhľadom k pripojeniu rebier aj najmenej pohyblivá.  Hoci je pevnejšia vďaka podpore rebier, aj tak môže byť sídlom bolestí. Ich príčinou často býva aj práca pri počítači a dlhodobé nevhodné preťažovanie!

 

Hrudná (torakálna) chrbtica má 12 stavcov od posledného krčného stavca až po prvý driekový stavec, na ktoré sa upínajú navzájom pevne fixované rebrá  a má prirodzené zakrivenie nazývané kyfóza. 

Najčastejšie u mladých a ľudí v produktívnom veku sa vyskytujú funkčné bolesti, čo znamená, že nemajú pôvod v poškodení stavca chorobou alebo úrazom. Objavujú sa najmä medzi lopatkami. Sú prevažne svalového pôvodu a ich príčinou môže byť stres, preťaženie, dlhodobé sedenie bez zmeny polohy, prechladnutie, pôsobenie klímy ale často sa vyskytujú aj bez známej príčiny. Podporené môžu byť aj dávnejšie vzniknutými odchýlkami chrbtice. Bolesti v hrudnej chrbtici môžu mať niekedy príčinu aj v postihnutí vnútro hrudných orgánov (infarkt myokardu, žlčníkové záchvaty, a pod.), preto je neraz potrebná konzultácia viacerých odborných lekárov.

Bolesť je často spojená s opakovaným stresom

Je pozorovaná hlavne u žien (17 %1), ktoré vykonávajú pracovné činnosti vyžadujúce obmedzujúce pozície pre hornú časť trupu: práca za počítačom, kancelárska práca, šitie, kadernícke práce. V tejto súvislosti sú často spojené s  bolesťami krku. Bolesti chrbta sa vyskytujú aj u pracovníkov pracujúcich s ťažkými bremenami. Aj keď len zriedka spôsobujú výrazné postihnutia v každodennom živote, sú nepríjemné a sťažujú aktivity, pri ktorých sa namáha hrudník. 

Liečebné postupy, pri ktorých už nebudete mať bolesti 

Riešenie funkčnej bolesti chrbta zahŕňa najmä:

  • lieky proti bolesti a protizápalové lieky počas akútneho vzplanutia bolesti;
  • lieky na uvoľnenie svalstva, pokiaľ je pacient v kľudovom režime 
  • rehabilitácia s korekciou držania tela a posilnenie svalstva okolo stavcov; 
  • úprava ergonómie práce alebo nosenie podpornej trupovej ortézy (driekového pásu alebo mäkkých korzetov);
  • niekedy je potrebná psychologická pomoc. 

Poškodenie medzistavcovej platničky (hernia disku)

V hrudnej chrbtici je veľmi zriedkavé a je spôsobené väčším či menším posunom hlienového jadra platničky z jej správneho centrálneho umiestnenia vo väzivovom puzdre. Výrazné vysunutie môže spôsobovať tlak na miechu. Prejavuje sa viac či menej intenzívnou bolesťou niekedy „polovice pásu", brnením a stratou pevnosti a citlivosti v dolnej časti tela. Lieči sa krátkodobým odpočinkom, protizápalovými liekmi a niekedy aj chirurgickým zákrokom.

Zdroje:
Rozenberg S, Marty M et coll. : Le rachis dorsal, ce méconnu, éd. Sauramps Médical, 2012
Collège Français des Enseignants en Rhumatologie : Item 2015 : Rachialgies. 2010-2011