Krčná chrbtica

Stavce sú spolu s medzistavcovými platničkami a nervami základnými stavebnými súčasťami krčnej chrbtice, ktorá umožňuje pohyb hlavy a šije. Túto veľmi citlivú oblasť tela postihujú hlavne zdravotné ťažkosti spojené s úrazmi alebo degeneratívnym ochorením medzistavcových kĺbov a platničiek.

Krčnú chrbticu tvorí medzi lebkou a prvým hrudným stavcom sedem krčných stavcov označovaných C1 – C7. Táto nesmierne pohyblivá a neustále zaťažovaná časť chrbtice je veľmi náchylná na poranenia a poškodenia svalov, šliach, nervov a chrupaviek. 

Medzi ťažkosti krčnej chrbtice patria:
 

  • Tortikolis je jednostranné strnutie šije, ktoré pretrváva niekoľko dní v svaloch krku, zvyčajne v sternokleidomastoide a/alebo trapézovom svale a u dospelých sa najčastejšie vyskytuje po nesprávnom polohovaní hlavy počas spánku alebo po infektoch. Bolesť môže byť veľmi silná a stuhnutosť svalov môže zabraňovať akémukoľvek pohybu hlavy.
     
  • Whiplash injury (mechanizmus šľahnutia bičom alebo opierkový syndróm). Toto zranenie väzov na stavcoch krku nastáva pri rýchlej jazde po náhlom zabrzdení. Najčastejším zranením je hyperextenzia krku, ktorá je spôsobená náhlym trhnutím krku, napr. pri automobilových haváriách kedy sa hlava prudko pohne dozadu a následne dopredu za hranice normálneho pohybu, pričom sa poškodia väzy a mäkké štruktúry v oblasti krčnej chrbtice.
     
  • Cervikobrachiálna neuralgia. Toto poškodenie krčnej medzistavcovej platničky je spôsobené poranením alebo opotrebovaním a spôsobuje útlak okolitých nervových štruktúr. Spôsobuje bolesť krku a ramena, ktorá postupuje až do prstov. Môže byť sprevádzané brnením a stratou citlivosti v hornej končatine. Príznaky závisia od úrovne poškodenej platničky. 
     
  • Osteoartróza krčnej chrbtice alebo cervikálna artróza je opotrebovanie spravidla medzistavcových chrupiek krčných stavcov. Toto chronické ochorenie sa postupne vyvíja počas niekoľkých rokov a je bežné u ľudí vo veku nad 40 rokov. Prejavuje sa premenlivými bolesťami a stuhnutím krku a bolesťami hlavy, v závislosti od výšky a množstva poškodených platničiek aj s vyžarovaním do hornej končatiny. 

Uvoľnenie pri bolestivom krku

Liečba najbežnejších ochorení postihujúcich krčnú chrbticu pozostáva z užívania liekov proti bolesti, protizápalových liekov a liekov na uvoľnenie spazmov svalstva, aplikácie tepla (v prípade svalovej stuhnutosti) alebo chladu (v prípade zápalu). V niektorých akútnych bolestivých prípadoch  sa liečba kombinuje s použitím krčného goliera. Fyzioterapia s posilňovaním svalstva, masážami a strečingom krku môžu tiež prispieť k tlmeniu bolesti, najmä pri regenerácii po preťažení, natiahnutí väzov alebo v prípade artrózy. 

Zdroje:
Collège Français des Enseignants en Rhumatologie : Item 2015 : Rachialgies. 2010-2011
C. Laporte, G. Saillant : Les entorses du rachis cervical inferieur. Maîtrise Orthopédique, nov. 1997
Auger J, Berenbaum F: Le grand livre de l’arthrose, éd. Eyrolles 2016.