Pohybový aparát

Pohybový aparát, ktorého súčasťou sú svaly, kĺby a kostra, umožňuje človeku pohyb a súčasne ochraňuje vnútorné orgány. Pohybový aparát je vystavený bežným otrasom a zaťažovaniu, ktoré často spôsobujú úrazy väzov, výrony a zlomeniny. Tieto akútne úrazy sa liečia spontánne a s vhodnou podporou a liečbou aj rýchlo.

Ligaflex

Ochorenie kostrovej a svalovej sústavy (MSD) postihujú mäkké tkanivá kĺbov (svaly, šľachy, väzy, nervy).

Tieto ochorenia môžu postihnúť:

horné končatiny - rameno, lakeť, zápästie a palec

dolné končatiny - koleno, členok, chodidlo

K najčastejším ochoreniam pohybového aparátu patria:

- artróza

- osteoporóza

- bolesti kĺbov

- pomliaždeniny

- zlomeniny

- bolesti svalov

- reumatoidná artritída

- tenisový lakeť

Aké sú riešenia?

Všetky mechanické, patologické stavy pohybového aparátu by sa mali liečiť rýchlo, ale opatrne, aby sa predišlo zhoršeniu zdravotného stavu. Efektívna starostlivosť môže eliminovať bolesť, obnoviť pohodu, mobilitu, aktivitu a úsmev.

A určite vedia pomôcť aj produkty THUASNE.

 

Pozrieť tiež

Členok

Vyvrtnutie členka je štatisticky najbežnejším úrazom, ale môže byť postihnutý aj zlomeninami a zápalmi, a to najmä zápalom Achillovej šľachy. Členok je málokedy miestom výskytu artrózy.
VIAC INFORMÁCIÍ

Rameno

Ramenný kĺb je guľovitý voľný kĺb, ktorý spája ramennú kosť s pletencom hornej končatiny. Je to kĺb s najväčším pohybovým rozsahom zo všetkých kĺbov ľudského tela. Ochorenia ramena, či už v dôsledku poranenia alebo opotrebovania, môžu mať vplyv na kĺby, šľachy alebo nervy. Tieto ochorenia postihujú
VIAC INFORMÁCIÍ

Lakeť

Lakťový kĺb je kĺb, ktorý spája ramennú kosť s lakťovou a vretennou kosťou, a tiež aj lakťovú a vretennú kosť navzájom a umožňuje pohyby ako ohýbanie a rotácia. Najčastejšou diagnózou pacientov trpiacich bolesťami lakťového kĺbu je epikondylitída, známa pod názvom tenisový lakeť. Každý rok je
VIAC INFORMÁCIÍ