Misie a hodnoty

30/01/2019

Na križovatke medicíny, zariadení a digitálnej technológie spoločnosť Thuasne vytvára a distribuuje zdravotnícke pomôcky, ktoré každému umožňujú stať sa dôležitým činiteľom vo svojom vlastnom zdraví. Jej hodnoty alebo „charakteristické znaky“ jej poskytujú schopnosti na to, aby bola úspešná vo svojom poslaní.

Poslaním spoločnosti Thuasne je:
 

  • Starať sa o pacienta a vďaka inovatívnym zdravotníckym pomôckam mu poskytnúť na mieru vyrobené zdravotnícke riešenia prispôsobené súčasnému životnému štýlu;
  • Poskytnúť pacientovi autonómiu, aby sa mohol riadiť svojim zdravím;
  • Pridať životu pacienta slobodu, zväčšiť možnosti jeho výberu, jeho mobilitu a pohodu.

Jej „charakteristické znaky“ sú dokazované už od založenia skupiny v roku 1847:
 

  • Udržateľnosť: spoločnosť zaznamenáva v každej generácii dlhodobý rozvoj;
  • Šikovnosť: v každom cykle je schopná prehodnocovať a znovu objavovať ekonomický model skupiny;
  • Striedmosť: všetky svoje dostupné zdroje sústreďuje na investície a vždy uprednostňuje samofinancovanie.