Misie a hodnoty

Na križovatke medicíny, zariadení a digitálnej technológie spoločnosť Thuasne vyvíja, vyrába a distribuuje zdravotnícke pomôcky, ktoré každému človeku umožňujú stať sa dôležitým činiteľom vo svojom vlastnom zdraví. Jej hodnoty a „charakteristické znaky“ poskytujú našej spoločnosti schopnosti na to, aby sme vo svojom poslaní boli úspešní.

Poslaním spoločnosti Thuasne je:
 

  • Starať sa o pacienta a vďaka inovatívnym zdravotníckym pomôckam mu poskytnúť na mieru vyrobené zdravotnícke riešenia prispôsobené súčasnému životnému štýlu;
  • Poskytnúť pacientovi autonómiu, aby sa mohol riadiť svojim zdravím a bol súčasťou liečby;
  • Pridať životu pacienta slobodu, zväčšiť možnosti jeho výberu, jeho mobilitu a pohodu.

Naše „charakteristické znaky“ dokazujeme už od založenia skupiny Thuasne v roku 1847:
 

  • Udržateľnosť: spoločnosť zaznamenáva v každej generácii dlhodobý rozvoj;
  • Šikovnosť: v každom cykle je schopná prehodnocovať a znovu objavovať ekonomický model skupiny;
  • Striedmosť: všetky svoje dostupné zdroje sústreďuje na investície a vždy uprednostňuje samofinancovanie.