Thuasne zajtra...s odvahou do budúcnosti

Spoločnosť Thuasne sa aj naďalej transformuje a predvída zmeny na svojich trhoch, aby naplnila  poslanie, ktoré si sama stanovila, a uspokojila súčasné požiadavky. Prostredníctvom organického rastu a nových akvizícií pokračuje v medzinárodnom rozvoji. Vďaka posilneniu tímov v teréne a rozvoju elektronického obchodu s digitálnou transformáciou ako hnacou silou rozširuje výrobné a logistické kapacity, ale rovnako aj predaj a marketing.