Naša vízia

Dnešný pacient je „aktívnym pacientom“ ktorý sa podieľa na vlastnej liečbe a je dôležitým činiteľom vo svojom zdraví. Spoločnosť Thuasne ho chce podporiť navrhovaním prispôsobených a inovatívnych liečebných riešení.

Silný dôraz na zdravotný ekosystém

Spoločnosť Thuasne rozvíja úzke väzby so všetkými zdravotníckymi pracovníkmi cez lekárov, opatrovateľov, fyzioterapeutov, pedikérov, lekárnikov, ortopédov alebo ortoprotetikov atď. Spoločnosť Thuasne sa zaoberá hlavnými skupinami chorôb v rámci zdravotníckej ekonomiky, ktorá bude klásť čoraz väčší dôraz na prevenciu a dodržiavanie režimu.
 

Inovácia v zabezpečení dobrých životných podmienok

Pre prístup skupiny Thuasne sú kľúčové návrh a inovácia. Predstavujú rozlišujúce prvky, ktoré slúžia tomu istému cieľu: predstaviť a navrhnúť pomôcky prispôsobené pacientom.
 

Buďte pozorní voči ľuďom

Tento záväzok, ktorý je zdieľaný na všetkých úrovniach spoločnosti, znamená stav mysle a túžbu po neustálom obnovovaní a neustálej pozornosti jednotlivcom, zákazníkom, pacientom a zamestnancom. Spoločnosť Thuasne každoročne uvádza 30 až 40 nových produktov, aby uspokojila potreby trhu.
 

Digitálne technológie a integrovaná zdravotno-sociálna starostlivosť pre zdravie zajtrajška

Poskytovanie digitálnych platforiem zainteresovaným stranám v liečebnej oblasti umožňuje zabezpečiť skutočnú blízkosť pacientov. Pripojené zdravotnícke pomôcky a špecializované digitálne služby vyvinuté v spolupráci s inovatívnymi začínajúcimi spoločnosťami v asociácii MedTech ponúkajú personalizované lekárstvo a kvalifikované zdravotníctvo.