Zápästie a palec

Zápästie je dvojosový kĺb, ktorého kĺbové plochy sú vytvorené z proximálneho (vretenozápästného) radu zápästných kostí a z konca vretennej kosti. Tento kĺb s rozsiahlym pohybom sa môže zraniť pri páde alebo ak je nadmerne skrútený, čo spôsobí vyvrtnutie, vykĺbenie alebo zlomeninu. Môže tiež trpieť osteoartritídou, degeneratívnou chorobou, ktorá postihuje hlavne palec.


Osem zápästných kostí, ktoré tvoria zápästie spája kosti predlaktia a prstov Zoradené sú do dvoch radov - proximálneho a distálneho. Súčasťou zápästia je tiež množstvo malých svalov a väzov, ktoré umožňujú, aby sa ohýbalo a otáčalo vo všetkých smeroch.

Úrazy a ochorenia

Zápästie je jedným z najčastejšie poranených kĺbov. Najväčší počet zranení sa vyskytuje pri páde s vystretou rukou. To môže spôsobiť vyvrtnutie s rôznou závažnosťou, od mierneho s natiahnutím jedného alebo viacerých väzov spájajúcich karpálne kosti, až po ťažké s pretrhnutím väzov. 
Pri liečbe zranenia vyvrtnutím  sa na zredukovanie opuchu aplikujú ľadové zábaly, proti bolesti sa užívajú analgetiká a na imobilzáciu zápästia sa používajú ortézy na zápästie a palec. 

Veľmi bolestivé opuchy a niekedy aj deformáciu spôsobuje zlomenina zápästia na konci vretennej kosti.
Tento typ zlomeniny je bežný u mladistvých, ale aj u pacientov nad 50 rokov. Vyžaduje znehybnenie zápästia počas 4 až 6 týždňov, niekedy aj chirurgický zákrok. 
Liečbu znehybnením sadrou alebo operáciou s následným použitím ortézy na znehybnenie zápästia  vyžaduje zlomenina karpálnej kosti.

Zápalové stavy

Tendinitída sa objavuje najmä u športovcov alebo u manuálne pracujúcich ľudí, ktorí dlhodobo vykonávajú rovnaký druh činnosti.

De Quervainova tenosynovitída je bolestivé zápalové postihnutie šliach (dlhého odťahovača a krátkeho naťahovača palca) a ich obalov. Ochorenie je častou príčinou bolestí a nepohodlia v oblasti zápästia a ruky. Najčastejšie sa vyskytuje u krajčírov, mechanikov a sekretárok. Liečba si vyžaduje užívanie protizápalových liekov a znehybnenie zápästia imobilizačnou ortézou.

Syndróm karpálneho tunela postihuje najmä tehotné ženy a ženy vo veku 40 -  50 rokov. Vzniká na základe kompresie (stlačenia) na nerv a najčastejšie je dôsledkom nadmerného zaťažovania ruky pri dlhodobej práci alebo inej činnosti. Spôsobuje bolesť a brnenie v prstoch. Zápästie treba znehybniť fixátorom alebo ortézou, ktorý pri miernych príznakoch stačí používať iba v noci. Pomôžu aj lieky proti bolesti a zápalu. V prípade straty citu a motoriky je potrebný chirurgický zákrok.

Osteoartróza

Rovnako ako všetky typy osteoartrózy aj osteoartróza zápästia a palca je spôsobená opotrebovaním  a degeneráciou kĺbovej chrupky, kosti susediacej s chrupkou, kĺbového púzdra, ako i okolokĺbových svalov a štruktúr. Vo všeobecnosti sa vyskytuje u pacientov nad 50 rokov, z toho v 90% prípadov sú ženy. Toto ochorenie spôsobuje bolestivý zápal, ktorého liečba vyžaduje aplikáciu teplých obkladov, užívanie analgetík,  protizápalových liekov a znehybnenie zápästia pomocou imobilizačnej ortézy. V niektorých prípadoch je potrebný chirurgický zákrok.