Rameno

Ramenný kĺb je guľovitý voľný kĺb, ktorý spája ramennú kosť s pletencom hornej končatiny. Je to kĺb s najväčším pohybovým rozsahom zo všetkých kĺbov ľudského tela. Ochorenia ramena, či už v dôsledku poranenia alebo opotrebovania, môžu mať vplyv na kĺby, šľachy alebo nervy. Tieto ochorenia postihujú najmä športovcov.


Rameno tvorí glenohumerálny kĺb (medzi kosťou lopatky a ramennou kosťou) a akromioklavikulárny kĺb (medzi klavikulou a akromiónom, časť lopatky, ktorá tvorí najvyššie miesto ramenného kĺbu). Zahŕňa aj niekoľko svalov, ktoré sa zbiehajú v rotátorovej manžete, súbore šliach umiestnených na ramennej kosti. 

Úrazy ramena 

Často sú spôsobené priamym nárazom alebo pádom pri športovej činnosti alebo dopravnej nehode. Akromioklavikulárny výron vzniká natiahnutím, prípadne roztrhnutím väzov. 
Vykĺbenie ramena resp. luxácia ramena je stav, keď hlavica ramennej kosti opustí kĺbnu jamku a zakliní sa v nesprávnej polohe. Môže ísť o čiastočné alebo úplné vykĺbenie. Pri luxácii dochádza k poškodeniu mäkkých častí, ako je kĺbové puzdro, okraj kĺbovej jamky, či okolité šľachy a svaly. Často postihuje mladých športovcov po páde na vystretú ruku. Napravenie ramena sa musí vykonať čo najskôr.
Zlomenina ramena patrí medzi najčastejšie úrazy. U mladších pacientov sa väčšinou vyskytuje zlomenina kľúčnej kosti v dôsledku športovania a u starších pacientov zlomenina ramennej kosti v dôsledku pádov.

Všetky tieto ochorenia sú bolestivé a bránia pohybu. Liečia sa s odpočinkom, užívaním protizápalových liekov a znehybnením ramena na niekoľko týždňov použitím ramenného závesu. V niektorých prípadoch môže byť potrebná operácia. Po znehybnení sa rýchlo nastaví progresívna ortopedická rehabilitácia, aby sa zabránilo stuhnutiu.

Zápalové a degeneratívne ochorenia

Tendinitída manžety, je zápal spojivových tkanív, ktoré pomáhajú ramenu pohybovať sa. Toto ochorenie je veľmi bolestivé, môže brániť spánku a vykonávaniu každodenných aktivít. 
Rameno môže byť poškodené starnutím, nahromadením mikroporanení alebo opakovanými nevhodnými pohybmi. Artróza ramena je degeneratívne ochorenie postihujúce kĺby na základe prirodzených zmien súvisiacich s opotrebovaním ich jednotlivých štruktúr, taktiež v dôsledku ich zmeny poranením alebo ochorením. Spôsobuje bolesť, stuhnutosť a praskanie.
Roztrhnutie rotátorovej manžety je natrhnutie alebo úplné odtrhnutie šliach v mieste úponu. Spôsobuje silné bolesti a stratu sily v ramene.  

Liečby navrhnutá pre tieto ochorenia pozostáva z užívania liekov proti bolesti, protizápalových liekov a rehabilitácie.