Lymfedém po rakovine prsníka

Lymfedém hornej končatiny postihuje 20 až 30% žien liečených na rakovinu prsníka. Pri tejto diagnóze môžu nastať komplikácie, preto si vyžaduje liečbu pomocou kompresívnych pomôcok a lymfodrenáže.

Počas liečby rakoviny prsníka musia byť často odstránené lymfatické uzliny v podpazuší na strane operovaného prsníka (axilárnou disekciou alebo biopsiou  sentinelovej lymfatickej uzliny). Narušený lymfatický systém nestíha odvádzať lymfu, tá sa akumuluje a tým vzniká zväčšenie objemu hornej končatiny.

Variabilné oneskorenie výskytu a vývoj 

Lymfedém sa zvyčajne objaví do 18. mesiacov od liečby, ale niekedy aj roky po nej. Medzi rizikové faktory, ktoré podporujú  rozvoj choroby patrí radiačná expozícia počas rádioterapie, nadváha, nevyvážená strava a hormonálny stav u žien. Často môže byť mierne rozšírený, niekedy sa týka iba ruky a predlaktia, niekedy celej hornej končatiny a dokonca aj podpazušia. Edémy môžu byť mierne alebo závažné, tvrdé alebo mäkké, dočasné alebo pretrvávajúce. 

Liečba na zlepšenie zdravotného stavu a predchádzanie komplikáciám

Lymfedém spôsobuje pocity napätia, ťažkosti a plnosti končatiny a obmedzenie pohybu, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu života. Okrem toho je oslabený imunitný systém a pokožka hornej končatiny je vystavená vyššiemu riziku infekcie, preto je veľmi dôležitá včasná liečba, ktorá pozostáva z dvoch fáz:

  • prvá intenzívna fáza, ktorá je nazývaná redukčná, slúži na zmenšenie objemu hornej končatiny pomocou  viacvrstvového kompresívneho bandážovania (ktoré vykonáva fyzioterapeut) a prístrojovej alebo manuálnej lymfodrenáže;
  • druhá fáza, ktorá je nazývaná udržiavacia alebo stabilizačná, slúži na udržanie už zredukovaného objemu nosením kompresívnych pomôcok ako sú kompresívne ramenné návleky. 

Počas liečby je dôležité dodržiavať zásady správnej životosprávy a je možné liečbu kombinovať so špeciálnym cvičením a starostlivosťou o pokožku. Ak táto liečba nie je účinná, navrhuje sa chirurgický zákrok lymfovenóznou anastomózou (odklon ciev s cieľom obísť poškodenú oblasť) alebo prenosom uzlín (transplantácia), ktorého úlohou je znížiť diskomfort pacientiek.

Zdroje :
Site Web Inca : Lymphoedème. DiSipio T. et al., Incidence of unilateral arm lymphedema after breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol, 2013 May; 14(6): 500-15 Hayes S.C., Rye S., Battistutta D., Newman B./ Prevalence of upper body symptoms following breast cancer and its relationship with upper body fuction and lymphedema. Lymphology, 2010, 43, 178-187. Vignes, M. Coupé, F. Beaulieu, L. Vaillant, pour le groupe « Recommandations » de la Société Française de Lymphologie – Les lymphœdèmes des membres : diagnostic, exploration, complications – Journal des Maladies Vasculaires (2009) 34, 314-322