Naše záväzky

Spoločnosť Thuasne sa angažuje medzi pacientmi, vlastnými zamestnancami a aj v spoločnosti prostredníctvom aktivít v oblasti životného prostredia a hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Spoločnosť oddaná pacientom

Spoločnosť Thuasne má pacienta v centre svojej projektovej činnosti, aby mohla navrhovať účinné liečebné riešenia, ktoré môžu zlepšiť dodržiavanie režimu. Spoločnosť Thuasne si vybrala princíp výroby na mieru, aby mu priniesla jedinečnú a prispôsobenú pomôcku. Skupina je súčasťou skutočného zdravotného ekosystému a rozvíja úzke vzťahy so všetkými odborníkmi.

Spoločnosť oddaná svojim zamestnancom

Spoločnosť Thuasne je založená na princípoch, ktoré jej už od jej vzniku priniesli úspech:

  • Dôvera ako základné spojivo;
  • Plošná organizačná schéma, ktorá podporuje reakčnosť a iniciatívy;
  • Projektový manažment;
  • Uľahčená vnútorná mobilita a vývoj v kontexte diverzifikovaných kariérnych postupov;
  • Interné vzdelávacie úsilie, ktoré podporuje dynamiku kariérneho postupu.

Spoločnosť oddaná ekonomike a spoločenskému životu

Spoločnosť Thuasne sa aktívne podieľa na tvorbe pracovných miest v teritóriách, v ktorých pôsobí. Je silne zapojená do odbornej prípravy mladých ľudí a je zapojená do inovatívnych ekosystémov. Okrem jej príspevkov k oživeniu odborného vzdelávania má aj veľa spojení s rôznymi združeniami.