Lakeť

Lakťový kĺb je kĺb, ktorý spája ramennú kosť s lakťovou a vretennou kosťou, a tiež aj lakťovú a vretennú kosť navzájom a umožňuje pohyby ako ohýbanie a rotácia. Najčastejšou diagnózou pacientov trpiacich bolesťami lakťového kĺbu je epikondylitída, známa pod názvom tenisový lakeť. Každý rok je zaznamenané veľké množstvo nových prípadov!

Tenisový lakeť je spôsobený tenisom iba v 5 až 10 % prípadov! Odhaduje sa, že 1/3 až 2/3 epikondylitídy súvisia s opakovanými aktivitami, ktoré nadmerne zaťažia svaly predlaktia (práce a opravy v domácnosti, strihanie stromčekov, používanie PC atď.). Najčastejšie postihuje ľudí vo veku 40 až 60 rokov.

Epikondylitída, bolesť lakťa

Epikondylitída je bolestivý stav vonkajšej strany lakťového kĺbu. Táto typická bolesť je spôsobená zápalovou reakciou úponu šliach svalov predlaktia, ktoré ohýbajú zápästie a ruku smerom nahor. Môže sa objaviť postupne alebo náhle. Niekedy je počiatočným momentom bežné udretie vonkajšej časti lakťa o stenu alebo zárubňu dverí. Takto vzniká pomliaždenie a natrhnutie úponu šliach predlaktia s následnou obrannou zápalovou reakciou a bolestivým syndrómom.
 
Dlhodobý proces hojenia

Liečba zahŕňa odpočinok, lieky proti bolesti, protizápalové lieky a rehabilitáciu. Počas akútnej fázy môže zmierneniu bolesti pomôcť nosenie ortézy na zápästí. Tenisový lakeť sa spontánne zahojí po 9 až 24 mesiacoch, ale počas tohto obdobia môže byť vykonávanie každodenných aktivít namáhavé.

Po navrátení ku každodenným aktivitám môžete opakovanému výskytu zabrániť používaním ortézy na lakeť.