ROM-R V2
ROM-R V2
ROM-R V2
ROM-R V2
ROM-R V2

ROM-R V2

Kĺbová dlaha na znehybnenie kolena

Kód ZP: J79193

U04602

 

Charakteristika

 • Nastaviteľný monocentrický kĺb (nastavenie rozsahu pohybu a blokácia flexie/extenzie)

 • Stabilizácia väzov kolenného kĺbu

 • Nastavenie kĺbu do flexie alebo do extenzie

 • Úplné znehybnenie pri 0, 15, 30 a 45°

 • Úplne otvorená verzia ortézy, jednoduché nasadenie, pohodlná pre všetky jazvy

 • 4 fixačné upínacie pásy a odnímateľné kondylárne vložky pre pohodlie kolena

 • Jednoduché používanie vďaka systému výškovo nastaviteľných dláh

 

Indikácie

 • Čiastočné alebo úplné pretrhnutie skrížených väzov (predný i zadný) v období pred/pooperačnom alebo počas funkčnej Iiečby

 • Stredne ťažké alebo ťažké vyvrtnutie postranných väzov (vnútorný / vonkajší)

 • Kontrola a/alebo uzamknutie, poúrazové a pooperačné znehybnenie / limitácia pohybu kolena (patelárny väz, kĺbová chrupavka, meniskus, stabilné zlomeniny tibiálneho plató, kondylov, proximálnej tibie alebo distálneho femuru)

 

Bezpečnostné upozornenia

 • Nepoužívajte výrobok priamo na poranenú pokožku

 • Pred každým znehybnením je nutné zhodnotiť riziko vzniku žilovej trombózy

 

Príprava kolennej ortézy

 • V predoperačnej starostlivosti odporúčame, aby bola pooperačná ortéza ROM-R upravená pre pacienta pred operačným výkonom

 • Ortéza ROM-R je prednastavená v pozícii úplného znehybnenia pri

 • Ak potrebujete toto nastavenie zmeniť, riaďte sa inštrukciami uvedenými nižšie

 • Rovnaké nastavenie musí byť vykonané na oboch kĺboch

 • Je možné nastaviť dĺžku upínacích pásov

 • Pred skrátením najprv otvorte svorku (krokodýl) na suchom zipse na konci pásu, odstrihnite pás na potrebnú dĺžku aby ste ho prispôsobili pacientovi a znovu koniec uzavrite svorkou na suchý zips

 • Dbajte na rovné zastrihnutie a správne a pevné nasadenie svorky

 • Keď je v správnej pozícii skontrolujte jeho pevnosť potiahnutím za jeho koniec

 

Úprava výšky:

ROM-R ortéza má univerzálnu veľkosť. Bočné dlahy sú prednastavené na výšku 50 cm. Výšku ortézy je možné upravovať podľa výšky pacienta predĺžením stehennej a/alebo lýtkovej dlahy nasledujúcim spôsobom:

 1. Nadvihnite sivú krytku, ktorá sa nachádza na stehennej a/alebo lýtkovej bočnej dlahe

 2. Upravte dĺžku dlahy podľa výšky pacienta pomocou škály na extenznej časti bočnej dlahy

 3. Potom uzamknite nastavenie zaklopením krytky späť dole

 4. Zopakujte nastavenie druhej dlahy rovnakým spôsobom na druhej strane

 

Nastavenie  kĺbu na úplné znehybnenie

Každý kĺb disponuje systémom celkového uzamknutia. Ortéza môže byť v pozícii úplného znehybnenia pri 0, 15, 30 a 45°. Uzamknutie musí byť vykonané v súlade s odporúčaniami zdravotníckeho odborníka a nastavované počas rehabilitácie pacienta. Dbajte na nastavenie kĺbu rovnakým spôsobom na oboch stranách ortézy.

 1. Umiestnite západku na vrchnú časť kĺbu, na šípku

 2. Nastavte kĺb na požadovaný uhol, šípka označuje požadovaný uhol

 3. Potom nastavenie uzamknite posunutím západky dole smerom k slovu "lock"

 4. Zopakujte nastavenie rovnakým spôsobom na druhom kĺbe

 

Nastavenie kĺbu na obmedzenie rozsahu flexie a extenzie

Vymedzovače rozsahu extenzie a flexie sú umiestnené na okrúhlej plastovej podložke priamo na ortéze.

Vymedzovače rozsahu extenzie: 5, 30, 45, 60, 75 a 90°.

Vymedzovače rozsahu flexie: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 a 120°.

 1. Uistite sa, že je číselník umiestnený v strede kĺbu v pozícii "odo" 

 2. Zvoľte požadované obmedzenie rozsahu extenzie premiestnením modrého ukazovateľa do požadovaného uhla

 3. Potom zvoľte požadované obmedzenie rozsahu flexie premiestnením bieleho ukazovateľa na požadovaný uhol

 4. Uzamknite nastavenie otočením číselníka do polohy "zamknúť" 

 5. Urobte niekoľko flexií/extenzií a uistite sa, že obmedzenie rozsahu pohybu je správne uzamknuté v požadovaných uhloch

 6. Potom opakujte celý postup na ďalšom kĺbe

 

Umiestnenie kĺbu / nastavenie bočných dláh

Na uľahčenie nasadenia ortézy sú pásy vopred vložené do bočných dláh a nemali by byť vybraté. Pre pacientov mohutnejšej postavy je možné jednoducho pásy uvoľniť tak, aby bolo možné správne umiestniť bočné dlahy po oboch stranách dolnej končatiny.

Prvé nasadenie ortézy by mal urobiť zdravotnicky odborník.

 1. Nadvihnite dolnú končatinu pacienta

 2. Umiestnite ortézu pod končatinu, pritom dbajte na to, aby boli pásy pod stehnom a pod číselníkom a snažte sa správne umiestniť kĺby po oboch stranách kolena

 3. Potom dotiahnite strapovacie fixačné pásy v hornej aj dolnej časti ortézy

Nastavenie flexie/extenzie musí byť definované a vykonané zdravotníckym odborníkom. Je nutné vykonať rovnaké nastavenie uhla na pravej i ľavej strane kolennej ortézy. V opačnom prípade hrozí riziko poškodenia kĺbov.

 

Upozornenie

 • Dodržujte rady odborníka, ktorý pomôcku predpísal alebo vydal

 • Pri jej používaní ale aj pri akejkoľvek inej kompresívnej pomôcke sa môžu u niektorých osôb prejaviť kožné reakcie (začervenanie pokožky)

 • V takomto prípade je potrebné upraviť nastavenie ortézy alebo ju vyzliecť a poradiť sa so zdravotníckym odborníkom

 • Skladujte pri izbovej teplote, podľa možnosti v pôvodnom balení

 • Z hygienických dôvodov a z dôvodov účinnosti nepoužívajte výrobok pre ďalšieho pacienta

 

Pokyny k údržbe

 • Je možné prať ručne jemným mydlom, vyžmýkať prebytočnú vodu, sušiť na vzduchu, ďaleko od zdroja tepla

 • Nepoužívať žiadne čistiace, zmäkčovacie prostriedky alebo agresívne prípravky (chlórované prípravky)

 • Kĺby nesmú byť počas umývania ponorené do vody

 

Technické parametre

 • Farba čiernosivá

 • Jednotná veľkosť

 

Pokyny k predpisovaniu

Pomôcku môže predpisovať CHI, OPR, ORT, RHB, TRA

CHARAKTERISTIKY