Silima® čistiaci roztok

Silima® čistiaci roztok

Referenčné číslo: 83371 - 10 ml
Referenčné číslo: 83372 - 45 ml
 
Charakteristika
  • Čistiaci roztok na účinné čistenie samolepiacich podložiek dodávaných s niektorými našimi prsníkovými epitézami Silima®
  • Podložky odporúčame čistiť pravidelne, zvýši to ich životnosť a funkčnosť

CHARAKTERISTIKY