Lôžkový stolík classic / Kód ZP: K71344

Lôžkový stolík classic / Kód ZP: K71344

Referenčné číslo: W0305
 
Charakteristika
  • Praktický pre čítanie s možnosťou nastavenia sklonu dosky
  • Možnosť nastavenia do výšky aj do strán
 
Technické parametre
  • Výška: 70 až 110 cm
  • Rozmer dosky (D x Š): 60 x 40 cm
 
Pokyny k použitiu
Neprekračujte najvyššie zaťaženie udané výrobcom (7 kg). Presvedčte sa, či sa všetky kolieska dotýkajú zeme a či je stolík pri používaní stabilný.
 
Pokyny k údržbe
Na čistenie pomôcky používajte bežné neabrazívne čistiace prostriedky. Utrite mäkkou handrou do sucha. Ak používa pomôcku viacej ľudí (napr. v ústave), postupujte pri dezinfekcií podľa pokynov hygienika.
 
Pokyny k predpisovaniu
Pomôcku môže predpisovať ZP, RHB, OPR
 

CHARAKTERISTIKY