Stojan na kolieskach
Stojan na kolieskach

Stojan na kolieskach

Stojan na kolieskach W0305

  • Nepostrádateľný pre infúzie

Technické parametre

  • Maximálna nosná hmotnosť na háčik: 4 kg
  • Maximálna nosná hmotnosť: 16 kg
  • Maximálna výška: 2,40 m
  • Priestor na podlahe - priemer: 54 cm

Pokyny k použitiu

Pred použitím si pozorne prečítajte návod. Ak máte otázky ohľadne používania, obráťte sa na dodávateľa. Neprekračujte najvyššie zaťaženie udané výrobcom (7 kg). Pred použitím skontrolujte, či je stojan stabilný a či sú všetky skrutky pevne dotiahnuté. Nastavená výška nesmie presiahnuť označenie čiernou zarážkou, inak stojan nebude stabilný.

Pokyny k údržbe

Pravidelne čistite stojan neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami a utrite mäkkou handrou. Pri používaní viacerými osobami ( v ústavoch alebo opatrovateľských zariadeniach) dezinfikujte stojan obvyklým spôsobom.

CHARAKTERISTIKY