Stojan na kolieskach

Stojan na kolieskach

Referenčné číslo: W0305
 
Charakteristika
  • Nepostrádateľný pre infúzie
 
Technické parametre
  • Maximálna nosná hmotnosť na háčik: 4 kg
  • Maximálna nosná hmotnosť: 16 kg
  • Maximálna výška: 2,40 m
  • Priestor na podlahe - priemer: 54 cm
  • Farba modro-čierna
 
Pokyny k použitiu
Pred použitím si pozorne prečítajte návod. Ak máte otázky ohľadne používania, obráťte sa na dodávateľa. Neprekračujte najvyššie zaťaženie udané výrobcom (7 kg). Pred použitím skontrolujte, či je stojan stabilný a či sú všetky skrutky pevne dotiahnuté. Nastavená výška nesmie presiahnuť označenie čiernou zarážkou, inak stojan nebude stabilný.
 
Pokyny k údržbe
Pravidelne čistite stojan neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami a utrite mäkkou handrou. Pri používaní viacerými osobami ( v ústavoch alebo opatrovateľských zariadeniach) dezinfikujte stojan obvyklým spôsobom.
 
 

CHARAKTERISTIKY